Komputerowy System Informacji Medycznej (KSIMPA) wspomagający pracę Poradni Alergologicznej. Cel i zakres pracy Systemu

Źródło: Brewczyński PZ, Ustrzycka R, Kalina Z, Śpiewak R, Bożek A. Komputerowy System Informacji Medycznej (KSIMPA) wspomagający pracę Poradni Alergologicznej. Cel i zakres pracy Systemu. Medycyna 2000 1992; 3 (23/24): 37-40.

Streszczenie

Do najczęściej stosowanych metod zbierania danych o pacjentach należy ręczne sporządzanie historii choroby. Tak utworzona baza danych, nawet jeśli dostępna i dobrze zorganizowana, stwarza problemy przy opracowywaniu z niej różnych zestawień, wyciągów czy raportów, a wykonywaną w ten sposób pracę cechuje niska efektywność. Ponadto z bazą tą związany jest często brak możliwości realizacji obranych założeń profilaktyczno-leczniczych czy naukowo-badawczych, wynikający między innymi z wielotysięcznych populacji rejestrowanych chorych a tym samym praktycznie niemożliwy lub bardzo wolny odzysk danych.

W świetle odnotowanej od lat rosnącej zachorowalności na choroby alergiczne oraz znanych trudności w powoływaniu nowych placówek specjalistycznych, powyższe fakty dodatkowo opóźniają pełne rozeznanie w ich epidemiologii.

Abstract

© Radoslaw Spiewak

Contact Dr. Spiewak Back to article list Website's front page