Powikłania po stabilizacji płytą metalową złamania kości udowej u chorej z alergią kontaktową na chrom, nikiel i kobalt

Źródło: Śpiewak R, Brewczyński PZ. Powikłania po stabilizacji płytą metalową złamania kości udowej u chorej z alergią kontaktową na chrom, nikiel i kobalt. Pol Tyg Lek 1993; 48 (29-30): 651-652. (PDF)

Streszczenie

Przyjmuje się, że uczulenie na metale może być przyczną 50% niepowodzeń leczenia ortopedycznego. W niniejszym artykule opisujemy 40-letnią pacjentkę, która od okresu dojrzewania chorowała na uczulenie kontaktowe na metale. W 28 roku życia uległa ona wypadkowi narciarskiemu, podczas którego doszło do wieloodłamowego podkrętarzowego złamania kości udowej. W ramach leczenia ortopedycznego dokonano zespolenia złamania z użyciem płyt melatowych i gwoździ ortopedycznych. Po operacji doszło u chorej do nasilenia objawów wyprysku kontaktowego. Z powodu braku postępu w leczeniu ortopedycznym elementy metalowe zostały usunięte. Alergologiczne testy płatkowe potwierdziły, że chora była uczulona na kobalt, nikiel i chrom - metale wchodzące w skład zastosowanych wszczepów. Wnioskujemy, że alergia kontaktowa metale była przyczyną opisanego niepowodzenia w leczeniu ortopedycznym. Opisany przypadek ilustruje potrzebę badania chorych na obecność uczulenia na metale przed operacjami ortopedycznymi z wszczepieniem elementów metalowych.

Słowa kluczowe: stabilizacja płytą metalową, złamanie kości udowej, alergia kontaktowa, chrom, nikiel, kobalt.

Artykuł
Reprint (PDF)
Abstract
Full text

→ Diagnostyka alergii na metale ortopedyczne i implanty dentystyczne, Kraków

→ In vitro patch testing: testy laboratoryjne na alergię kontaktową

© Radoslaw Spiewak (contact).
This page is part of the www.RadoslawSpiewak.net website.
Document created: 27 February 2004, last updated: 4 January 2010.