Stan czynnościowy górnych dróg oddechowych studentów Śląskiej Akademii Medycznej

Źródło: Śpiewak R. Stan czynnościowy górnych dróg oddechowych studentów Śląskiej Akademii Medycznej. Ann Soc Doctr Stud Acad Med Siles 1994; 20: 119-123.

Streszczenie

U 16 ochotników - studentów Śląskiej Akademii Medycznej, którzy nie zgłaszali jakichkolwiek problemów ze strony nosa i gardła, zbadano stan czynnościowy górnych dróg oddechowych za pomocą rinomanometrii przedniej aktywnej. Uzyskane wyniki porównano z normami zalecanymi przez Europejskie Towarzystwo Rynologiczne. W badanej grupie tylko u jednej osoby wszystkie mierzone parametry były prawidłowe. Wskazuje to na znaczne rozpowszechnienie zaburzeń czynnościowych górnych dróg oddechowych wśród studentów.

Słowa kluczowe: rinomanometria, rynomanometria aktywna przednia, laryngologia, górne drogi oddechowe, nos, fizjologia, stan czynnościowy, Śląska Akademia Medyczna, studenci, próba losowa, badanie stanu zdrowia.

Artykuł (HTML)
Reprint (PDF)
Abstract
Full text (HTML)

© Radoslaw Spiewak (contact).
This page is part of the www.RadoslawSpiewak.net website.
Document created: 30 September 2004, last updated: 9 August 2011.