Zmienność miejscowego odczynu skóry przedramienia na histaminę

Źródło: Śpiewak R, Pierzchała E. Zmienność miejscowego odczynu skóry przedramienia na histaminę. Ann Soc Doctr Stud Acad Med Siles 1994; 20: 125-128.

Streszczenie

Przeprowadzono badania weryfikujące słuszność założenia, że skóra przedramienia cechuje się jednorodną wrażliwością na histaminę. W tym celu wykonano badania na 26 zdrowych ochotnikach, wykonując u nich prick test z histaminą w trzech miejscach przedramienia.

Stwierdzono istnienie znacznych różnic międzyosobniczych i wewnątrzosobniczych reakcji lokalnych na histaminę. Powierzchnia bąbla histaminowego wahała się od 3 do 126 mm2, a różnica powierzchni najmniejszego i największego odczynu w indywidualnych przypadkach wynosiła 11-90%.

Obserwowane różnice nie dają się opisać w postaci prostych zależności matematycznych. Wynika z tego, że technika prick test jest próbą biologiczną, której wyniki podlegają znacznej zmienności, co powinno skłaniać do ostrożności przy interpretacji jej wyników.

Słowa kluczowe: histamina, test punktowy, zmienność.

Artykuł (HTML)
Reprint (PDF)

© Radoslaw Spiewak

Contact Dr. Spiewak Back to article list Website's front page