Streszczenie 1997-1
Śpiewak R.
Zakażenia grzybicze skóry i jej przydatków
- ważny problem na pograniczu medycyny rodzinnej i dermatologii.
Med Ogólna 1997; 3 (4): 356-368.

Streszczenie

W pracy przedstawiono aktualne poglądy na etiopatogenezę, diagnostykę i leczenie grzybic powierzchownych skóry oraz jej przydatków. Główny nacisk położono na zasady właściwego rozpoznania i leczenia grzybic. Zaproponowano model współpracy między lekarzem rodzinnym a dermatologiem, mający na celu osiągnięcie najwyższej skuteczności w zwalczaniu grzybic jako chorób o dużym znaczeniu społecznym.

SŁOWA KLUCZOWE: grzybice skóry, dermatofity, drożdżaki, niedermatofitowe grzyby pleśniowe, rozpoznawanie, leczenie, współpraca lekarz POZ - dermatolog.


Czytaj cały artykuł (PDF; 2,2 MB).

Pytania? Komentarze? Proszę o kontakt!
Powrót do wykazu publikacji.
Strona autora: www.RadoslawSpiewak.net