Streszczenie 1997-2
Śpiewak R.
Spór o miejsce rynomanometrii we współczesnej diagnostyce czynnościowej górnych dróg oddechowych.
Otolaryngol Pol 1997; 51 (4): 377-383.

Streszczenie

W pracy dokonano przeglądu najnowszych poglądów na temat przydatności komputerowej rynomanometrii w nowoczesnej diagnostyce rynologicznej. Na podstawie dokonanego przeglądu nasuwa się wniosek, że w chwili obecnej brak jednoznacznej opinii co do celowości stosowania metody, jakkolwiek istnieją dziedziny, w których rynomanometria wydaje się potwierdzać swoją przydatność.

SŁOWA KLUCZOWE: rynomanometria aktywna przednia, rynomanometria aktywna tylna, nos, górne drogi oddechowe, diagnostyka czynnościowa.


Czytaj cały artykuł (PDF; 1,5 MB).

Pytania? Komentarze? Proszę o kontakt!
Powrót do wykazu publikacji.
Strona autora: www.RadoslawSpiewak.net