Streszczenie 1998-3
Śpiewak R.
Porównanie wyników badania rynomanometrycznego z wybranymi objawami subiektywnymi i obiektywnymi u chorych na alergiczny nieżyt nosa.
Otolaryngol Pol 1998; 52 (1): 59-64.

Streszczenie

Celem niniejszej pracy było porównanie wyników badania rynomanometrycznego z subiektywną oceną drożności nosa, częstością kichania, wydzielaniem nosowym oraz wynikami rynoskopii przedniej. Zbadano 34 chorych na alergiczny nieżyt nosa i wykazano różnego stopnia korelacje między wynikami badania rynomanometrycznego a subiektywną oceną drożności nosa oraz wynikiem wziernikowania przedniego i brak korelacji między wynikiem rynomanometrycznym a częstością kichania i nasileniem wydzielania nosowego. Sugeruje to, że cechy mierzone za pomocą rynomanometrii nie są powiązane z pozostałymi cechami na tyle, aby rynomanometria mogła zastąpić lub być zastąpiona przez którąkolwiek inną spośród analizowanych w pracy metod oceny górnych dróg oddechowych.

SŁOWA KLUCZOWE: rynomanometria aktywna przednia, przepływ nosowy, opór nosowy, subiektywne uczucie drożności nosa, kichanie, wydzielanie nosowe, rynoskopia przednia.


Czytaj cały artykuł (PDF; 1,1 MB).

Pytania? Komentarze? Proszę o kontakt!
Powrót do wykazu publikacji.
Strona autora: www.RadoslawSpiewak.net