Aeropalinologia w służbie polskiej alergologii - rys historyczny.

Źródło: Śpiewak R. Aeropalinologia w służbie polskiej alergologii - rys historyczny. Alergia Astma Immunologia 1999; 4 (1): 3-5.

Streszczenie

W roku 1999 mija 60 lat od ukazania się w polskim piśmiennictwie pierwszego artykułu poświęconego alergii pyłkowej. Po raz pierwszy w polskiej medycynie problemem tym zajął się Mieczysław Obtułowicz w Krakowie tuż przed wybuchem II Wojny Światowej. Po wojnie, temat został ponownie podjęty w ośrodku krakowskim w latach sześćdziesiątych, w następnej dekadzie badania podjęli kolejni badacze w kraju. Obecnie palinologia dla potrzeb alergologii przeżywa w Polsce okres rozkwitu. W niniejszej pracy przedstawiono zarys historii rozwoju aeropalinologii dla potrzeb alergologii w Polsce, od jej początków do okresu burzliwego rozwoju w latach dziewięćdziesiątych.

Słowa kluczowe: aerobiologia, palinologia, alergologia, pyłkowica, historia medycyny, Polska.

Artykuł (HTML)
Reprint (PDF)
Abstract

Linki:

Prof. Radosław Śpiewak, specjalista dermatolog i alergolog, Kraków - umów się na wizytę

© Radoslaw Spiewak (contact).
This page is part of the www.RadoslawSpiewak.net website.
Document created: 20 July 2003, last updated: 9 August 2011.