Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry u dzieci

Źródło: Śpiewak R. Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry u dzieci Nowa Medycyna 2001; 8 (109): 23-26.

Streszczenie

Częstość występowania kontaktowego zapalenia skóry wydaje się być niedoceniana. Często jest ono mylone z innymi rodzajami dermatoz, takimi jak np. atopowe zapalenie skóry. W rzeczywistości, uczulenie kontaktowe występuje u 13,3%-24,5% losowo dobranych dzieci; co najmniej połowa dodatnich wyników okazuje się klinicznie istotna. Istnieją przekonujące dane, że do uczulenia na pospolite alergeny kontaktowe może dochodzić już w pierwszych miesiącach życia - alergia kontaktowa występuje częściej wśród dzieci do lat 3 niż u dzieci starszych i osób dorosłych.

Dane z przytoczonych badań wskazują, że do najczęstszych alergenów kontaktowych uczulających dzieci należą: nikiel (15,9-18% w różnych grupach dzieci), tiomersal (11,3-37,5%), substancje zapachowe (4,4-19,2%), chrom (21,0%), chlorek etylortęci (14,7-28,1%), kobalt (5,7-11,0%), neomycyna (1,4-10,0%), składniki gumy (6,5%), balsam peruwiański (2,6-6,0%) i kalafonia (6,0%). Sugeruje to, że rutynowa diagnostyka dzieci chorych na wyprysk powinna obejmować testy z powyższymi alergenami.

Słowa kluczowe: alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, dzieci, alergeny kontaktowe, częstość występowania.

Artykuł (HTML)
Abstract
Updated version

© Radoslaw Spiewak

Contact Dr. Spiewak Back to article list Website's front page