Alergia kontaktowa u dzieci szkolnych z objawami wyprysku

Radosław Śpiewak

Zakład Alergologii Klinicznej Katedry Toksykologii i Chorób Środowiskowych CMUJ
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu CMUJ

Źródło: Czarnobilska E, Śpiewak R, Dyga W, Obtułowicz A, Wsołek-Wnęk K, Obtułowicz K. Alergia kontaktowa u dzieci szkolnych z objawami wyprysku. Alergia Astma Immunologia 2008; 13 (2): 100-109.

 

Streszczenie:

Wstęp: Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry jest zbyt rzadko rozpoznawane u dzieci.

Cel pracy: Analiza częstości występowania alergii kontaktowej w losowej próbie dzieci z objawami wyprysku.

Materiał: W ramach programu profilaktycznego w Krakowie w 2007 roku przeprowadzono badania ankietowe dotyczące występowania objawów chorób alergicznych. Spośród uczniów zgłaszających objawy wyprysku, testy płatkowe wykonano u 208, w tym 96 uczniów w wieku 7 lat (42 chłopców i 54 dziewczynek) oraz 112 uczniów w wieku 16 lat (24 chłopców i 88 dziewcząt).

Metoda: Wykonano testy płatkowe z zestawem 10 alergenów: siarczan niklu, chlorek amonowo-rtęciowy, tiomersal, chlorek kobaltu, dwuchromian potasu, Kathon CG, alkohole wełny (lanolina), mieszanka zapachowa I, balsam peruwiański, kalafonia. Odczyty testów zostały wykonane po 48 i 72h.

Wyniki: Alergię kontaktową (dodatni wynik testu płatkowego z przynajmniej jednym alergenem) stwierdzono u 101 (48,5%) przebadanych uczniów z objawami wyprysku. W grupie 7-latków dodatni wynik testu płatkowego odnotowano u 44% badanych. Najczęściej uczulały: nikiel (30%), tiomersal (10%), kobalt (8%), mieszanka zapachowa (7%), Kathon CG (6%), chrom (6%), balsam peruwiański (3%), chlorek amonowo-rtęciowy (2%) oraz kalafonia (1%). W grupie 16-latków dodatni wynik testu płatkowego odnotowano w 53%, najczęściej uczulały: nikiel (26%), tiomersal (25%), kobalt (12%), chrom (7%), chlorek amonowo-rtęciowy (2%), Kathon CG (1%), balsam peruwiański (1%), u żadnego 16-latka nie stwierdzono alergii na substancje zapachowe. Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry rozpoznano ostatecznie u 36% przebadanych 7-latków i 28% 16-latków.

Wnioski: Testy płatkowe są nieodzownym elementem diagnostyki różnicowej wyprysku u dzieci. Przyszłe badania populacyjne nad częstością występowania wyprysku w tej grupie powinny uwzględniać możliwość alergicznego kontaktowego zapalenia skóry.

Słowa kluczowe: alergia kontaktowa, alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, testy płatkowe, wyprysk, dzieci.

Reprint (PDF)

Linki:

Dla Pacjenta: Diagnostyka i leczenie alergii skórnych

Dla Lekarza: Praktyczny Kurs 'Testy Płatkowe'

Dla Lekarza: Materiały do diagnostyki fotoalergii i alergii kontaktowej

Dla Lekarza: Photoallergy & Photopatch Test Course, Krakow 2009

© Radosław Śpiewak

Contact Dr. Spiewak Back to article list Website's front page