Które polskie czasopisma z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii spełniają kryteria czasopisma naukowego?

Radosław Śpiewak, Agnieszka Zabiegała

Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Źródło: Śpiewak R, Zabiegała A. Które polskie czasopisma z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii spełniają kryteria czasopisma naukowego? Estetol Med Kosmetol 2011; 1(1): 7-15.

 

Streszczenie: Jednym z fundamentalnych warunków rozwoju medycyny estetycznej i kosmetologii jako pełnoprawnych dyscyplin naukowych w ramach nauki polskiej jest możliwość ogłaszania oryginalnych wyników własnych badań w formie publikacji w czasopismach naukowych. Cel: Zbadanie, które z polskich czasopism poświęconych medycynie estetycznej lub kosmetologii spełniają kryteria czasopisma naukowego. Materiał i metody: Polskie czasopisma z dziedziny medycyny estetycznej lub kosmetologii zidentyfikowaliśmy na postawie kwerendy w katalogu Biblioteki Narodowej. Czasopisma, w których tytułach występowały ciągi znaków "estet" i "kosmet" oraz "cosmet", "esthet" i "aesthet" poddaliśmy analizie pod kątem obecności cech charakterystycznych dla czasopism naukowych, m. in. możliwości publikowania oryginalnych prac badawczych przez niezależnych autorów, recenzowania zgłoszonych prac, obecności rady naukowej złożonej z posiadających stopnie naukowe ekspertów gwarantujących merytoryczną jakość publikacji, a także indeksowania tych czasopism we wtórnych źródłach informacji naukowej (Medline/PubMed, EMBASE, Scopus, ISI Web of Knowledge, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska). Wyniki: Zidentyfikowaliśmy 23 aktualnie wydawane polskojęzyczne czasopisma poświęcone tematyce medycyny estetycznej lub kosmetologii, spośród których minimalne kryteria czasopisma naukowego spełniały cztery tytuły: Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine, Dermatologia Estetyczna, Dermatologia i Kosmetologia Praktyczna oraz Polish Journal of Cosmetology. Wnioski: Obecność polskojęzycznych czasopism naukowych publikujących oryginalne prace badawcze z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii stwarza podstawę rozwoju tych dyscyplin w ramach nauki polskiej. Czynnikiem ograniczającym rozwój jest mała dostępność tych czasopism oraz brak czasopisma interdyscyplinarnego, umożliwiającego swobodną komunikację pomiędzy przedstawicielami różnych zawodów. Jako środek zaradczy, proponujemy powołanie nowego czasopisma Estetologia Medyczna i Kosmetologia - czasopisma typu Open Access dedykowanego nieograniczonej i szybkiej interdyscyplinarnej komunikacji naukowej między polskimi badaczami aktywnymi w tej dziedzinie.

Słowa kluczowe: medycyna estetyczna, kosmetologia, czasopisma naukowe, bibliografia, bibliometria.

Abstract
Reprint (PDF)

Linki:

Dla Pacjenta: Dermatolog Krakowie

Czasopismo naukowe Estetologia Medyczna i Kosmetologia

Studiuj kosmetologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Dla Lekarza: Kurs 'Wyprysk: Spektrum kliniczne, diagnostyka, postępowanie'

Dla Lekarza: Praktyczny Kurs 'Testy Płatkowe'

Ta strona jest częścią serwisu www.RadoslawSpiewak.net.
© Radoslaw Spiewak (kontakt).
Document created: 25 October 2011, last updated: 11 April 2015.