Wzorce konsumpcji leków oraz występowanie polekowych działań niepożądanych wśród studentów kierunku zdrowie publiczne

Danuta Plichta1, Agnieszka Doryńska2, Radosław Śpiewak1,2

1. Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
2. Instytut Dermatologii, Kraków

Źródło: Plichta D, Doryńska A, Śpiewak R. Wzorce konsumpcji leków oraz występowanie polekowych działań niepożądanych wśród studentów kierunku zdrowie publiczne. Pol Merkuriusz Lek 2012; 32 (190): 232-237.

 

Dotychczasowe badania nad spożyciem leków skupiały się głównie na osobach starszych, nie ma natomiast danych o motywach i wzorcach konsumpcji leków wśród ludzi młodych. Studenci kierunku zdrowie publiczne są szczególnie interesującą pod tym względem grupą jako przyszli liderzy opinii oraz decydenci w dziedzinie polityki lekowej. Celem pracy było zbadanie poglądów i wzorców konsumpcji leków, a także częstości polekowych reakcji niepożądanych (ADR) wśród studentów kierunku zdrowie publiczne. Materiał i metody: W anonimowym badaniu ankietowym wzięło udział 130 studentów. Wyniki: Każdy z respondentów przynajmniej raz w życiu przyjął jakiś lek. Przy zakupie leków dostępnych bez recepty (OTC) studenci najczęściej polegali na własnej wiedzy i doświadczeniu (51,6%). Kobiety częściej niż mężczyzni opierały się na rekomendacji aptekarza (47,2% vs 21,7%; p = 0,045), mężczyźni natomiast częściej na przekazie reklam telewizyjnych (34,8% vs 12,3%; p = 0,008). Konsekwentne przestrzeganie zalecanego dawkowania leków OTC zadeklarowało 41,1%, a leków na receptę (Rp) - 71,9% badanych. Do zakupu leku Rp mimo nieposiadania recepty przyznało się 24,8% studentów. Przynajmniej jednego epizodu ADR w życiu po lekach OTC lub Rp doświadczyło odpowiednio 7,8% i 38,4% respondentów (p < 0,001). Wystawiający receptę lekarze pytali badanych rzadko (34,4%) lub nigdy (27,2%) o wcześniejsze epizody ADR. Zdaniem 89,2% studentów, reklama leków powinna podlegać specjalnym regulacjom i kontroli, a w opinii 66,1% informacje w niej zawarte są nierzetelne i niewiarygodne. W chwili wypełniania ankiety leki OTC miało przy sobie 45,0% studentów, więcej kobiet (49,1%) niż mężczyzn (26,1%; p = 0,045), leki Rp natomiast - 20,0% respondentów. Wnioski: Studenci kierunku zdrowie publiczne wydają się notorycznymi konsumentami leków, a ich stosunek do korzystania z nich nie jest w pełni racjonalny.

Słowa kluczowe: konsumpcja leków, młodzi dorośli, studenci kierunku zdrowie publiczne, niepożądane reakcje polekowe, marketing leków.

Abstract
Reprint (PDF)

Linki:

Dla Pacjenta: Dermatolog - alergolog w Krakowie

Czasopismo naukowe alergologia.biz.pl

Portal Lekarzy Alergologów alergologia.org

Dla Lekarza: Kurs 'Wyprysk: Spektrum kliniczne, diagnostyka, postępowanie'

Dla Lekarza: Praktyczny Kurs 'Testy Płatkowe'

Ta strona jest częścią serwisu www.RadoslawSpiewak.net.
© Radoslaw Spiewak (kontakt).
Document created: 23 May 2012, last updated: 24 May 2012.