Częstość występowania chorób skóry w losowej grupie dorosłych Polaków

Danutal Plichta, Radosław Śpiewak

Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Źródło: Plichta D, Śpiewak R. Częstość występowania chorób skóry w losowej grupie dorosłych Polaków. Estetol Med Kosmetol 2012; 2 (2): 44-49.

 

Niewiele wiadomo na temat rozpowszechnienia chorób skóry w generalnej populacji Polaków. Cel: Ocena częstości występowania chorób skóry w losowej próbie populacji generalnej. Materiał i metody: W badaniach wzięło udział 145 losowo wybranych dorosłych mieszkańców gminy wiejskiej we wschodniej Polsce: 67 kobiet i 78 mężczyzn w wieku 18-75 (mediana 43) lat. Dane na temat chorobowości życiowej na choroby skóry (choroba obecna w przeszłości lub w chwili badania) zostały zebrane za pomocą standardowego kwestionariusza wypełnianego przez lekarza. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie było ustalane na miejscu przez specjalistę dermatologa na podstawie danych z wywiadu, morfologii zmian skórnych (jeśli występowały w chwili badania), a także kart informacyjnych i zaświadczeń z wcześniejszego leczenia okazanych przez uczestników badań. Wyniki: Spośród 145 badanych, 4 2 ( 29,0%; 9 5%CI: 21,6-36,3%) zgłaszało występowanie chorób skóry w przeszłości lub obecnie. Najczęściej zgłaszano objawy wyprysku/zapalenia skóry (10,3%; 95%CI: 5,4-15,3%), a następnie trądziku (4,8%; 95%CI: 1,3-8,3%), grzybicy skóry lub paznokci (3,4%; 95%CI: 0,5-6,4%), pokrzywki oraz łuszczycy (w obu przypadkach 2,8%; 95%CI: 0,1-5,4%). Skórne reakcje polekowe różnego typu zgłosiło 2,1% badanych (95%CI: 0,0-4,4%). Na podstawie porównania uzyskanych częstości z danymi dla innych populacji można wysnuć przypuszczenie, że niektóre problemy skórne były bagatelizowane lub przemilczane przez respondentów. Zatem uzyskane częstości mogą bardziej odzwierciedlać częstość chorób, które powodowały uciążliwość dla badanych i dlatego zostały zapamiętane przez respondentów, niż częstość wszystkich chorób skóry, również tych mniej dokuczliwych. Wnioski: Co trzeci dorosły Polak aktualnie choruje bądź chorował w przeszłości na choroby skóry, najczęściej na choroby z kręgu wyprysku lub trądziku.

Słowa kluczowe: dermatoepidemiologia, epidemiologia, choroby skóry, populacja generalna, badania ankietowe, badania lekarskie.

Abstract
Reprint (PDF)

Linki:

Dermatolog i alergolog w Krakowie

Estetologia Medyczna i Kosmetologia

Ta strona jest częścią serwisu www.RadoslawSpiewak.net.
© Radoslaw Spiewak (kontakt).
Document created: 13 March 2013, last updated: 14 March 2013.