Częstość występowania trądziku późnego oraz jego wpływ na jakość życia młodych kobiet

Paulina Szczurek1, Grażyna Kamińska-Winciorek2, Radosław Śpiewak1

  1. Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
  2. Ośrodek Wczesnej Diagnostyki i Leczenia Nowotworów, Katowice

Źródło: Szczurek P, Kamińska-Winciorek G, Śpiewak R. Częstość występowania trądziku późnego oraz jego wpływ na jakość życia młodych kobiet. Estetol Med Kosmetol 2012; 2 (2): 58-62.

 

Trądzik późny jest przewlekłą chorobą zapalną jednostki łojowo-włosowej, która dotyczy najczęściej młodych kobiet w wieku około 25 lat. Cel: Ocena częstości występowania trądziku późnego oraz jego wpływu na jakość życia młodych dorosłych Polek. Materiał i metody: Dobrowolne anonimowe badanie ankietowe 128 studentek Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w wieku 21-35 lat. Wyniki: Spośród 128 ankietowanych kobiet, 95 przynajmniej raz w życiu miało problemy trądzikowe (chorobowość życiowa 74%; 95%CI=67-82%). Obecność zmian trądzikowych w momencie badania zdeklarowało 71 kobiet (chorobowość punktowa 55%; 95%CI=47-64%). Wiek pojawienia się pierwszych wykwitów trądzikowych mieścił się w zakresie 10-25 lat (mediana: 14 r.ż.). Do najczęściej wymienianych zmian należały zaskórniki otwarte (71%) i zamknięte (46%), a rzadziej krostki (42%) i grudki (23%). U większości respondentek wykwity trądzikowe lokalizowały się głównie na twarzy (67%), w tym najczęściej na brodzie (46%). Zmiany trądzikowe były postrzegane jako duży lub bardzo duży problem przez 40% osób z trądzikiem. Jednak 95% respondentek jednocześnie zadeklarowało, że obecność trądziku nie powoduje problemów w kontaktach z najbliższą rodziną. Zmiany trądzikowe w bardzo niskim stopniu ograniczały również wyjścia z domu, a u żadnej respondentki stan skóry nie ograniczał uprawiania sportu, robienia zakupów, wyjść do kina czy na uczelnię. Wnioski: Trądzik późny dotyczy ponad połowy młodych dorosłych Polek i zazwyczaj jest kontynuacją trądziku młodzieńczego. Choroba ta obniża poczucie własnej atrakcyjności u dotkniętych nią kobiet i wpływa na ich codzienne zachowania, jednak w większości przypadków nie powoduje znacznego obniżenia jakości życia i nie stanowi istotnej przeszkody w codziennym funkcjonowaniu oraz kontaktach międzyludzkich.

Słowa kluczowe: trądzik późny, trądzik dorosłych, trądzik kobiet, kobiety, jakość życia.

Abstract
Reprint (PDF)

Linki:

Dla Pacjenta: Dermatolog w Krakowie

Dla Pacjenta: Alergolog w Krakowie

Studiuj kosmetologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Czasopismo naukowe Estetologia Medyczna i Kosmetologia

Dla Lekarza: Kurs 'Wyprysk: Spektrum kliniczne, diagnostyka, postępowanie'

Dla Lekarza: Praktyczny Kurs 'Testy Płatkowe'

Ta strona jest częścią serwisu www.RadoslawSpiewak.net.
© Radoslaw Spiewak (kontakt).
Document created: 13 March 2013, last updated: 11 April 2015.